Om Bellas Artes

Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) är en konstskola i Montevideo, Uruguay.

Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA), Montevideo, Uruguay. Bildkälla: artelista.com
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA), Montevideo, Uruguay. Bildkälla: artelista.com

”12014  km från Lund på Sydamerikas östra kust ligger Montevideo.  I staden finns en akademisk konstskola. Tusentals barn i Lund har kommit att gå i denna konstskola sedan slutet på 1970-talet. Hur är det möjligt? Hector Morales tog hit skolan.”

Så kan boken om det konstpedagogiska projektet med arbetsnamnet ”Bellas Artes Lund” inledas. Det är ett konstpedagogiskt projekt men som alla som kommit i kontakt med det och som boken ska visa är det långt ifrån hela sanningen.

Boken kan bidra till att både bevara frukterna av arbetet och förmedla den kunskap som samlats. Samtidigt har Bellas Artes Lund en aktualitet som varit svår att förutse. Pedagogikens inriktning på återvinning av material dels som en pedagogisk poäng, dels som en miljömässig poäng visar på möjligheter som börjar bli av avgörande betydelse för samhället.