Om “När konsten korsar gränser”

Boken kan bidra till att både bevara frukterna av arbetet och förmedla den kunskap som samlats. Samtidigt har Bellas Artes Lund en aktualitet som varit svår att förutse. Pedagogikens inriktning på återvinning av material dels som en pedagogisk poäng, dels som en miljömässig poäng visar på möjligheter som börjar bli av avgörande betydelse för samhället.

Till samtliga kapitel finns omfattande bildmaterial. Processen att ta fram boken är inspirerad av det pedagogiska greppet att söka överraskningsmoment varför vi via sociala medier bjuder in barn och föräldrar med erfarenheter från skolor, daghem och cirkusvagnens mobila verkstäder att bidra med minnen och berättelser.